Oferta ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego

Aby w pełni zabezpieczyć płynność działalności Państwa firmy transportowej i w przypadku szkody w powierzonym do przewozu ładunku zaspokoić roszczenia poszkodowanego. Ubezpieczenie OCPD jest skierowane do firm transportowych trudniących się przewozem ładunków, prowadzących działalność gospodarczą w każdej formie prawnej.

Zobacz ofertę
OC Przewoźnika

Pojazdy - ubezpieczenie flotowe

Ubezpieczenie flotowe to jedna zbiorcza umowa ubezpieczenia komunikacyjnego obejmująca wszystkie samochody firmy. Oferta ta skierowana jest do klientów posiadających minimum pięć pojazdów.

Zobacz ofertę
Pojazdy - ubezpieczenie flotowe

Majątek przedsiębiorstwa

Ubezpieczenie majątkowe, w zależności od indywidualnych potrzeb firmy.

Kompleksowe umowy ubezpieczenia majątkowego często zawierają przydatne usługi dodatkowe w postaci assistance (organizacja fachowego specjalisty – hydraulika, elektryka) i pomocy prawnej (porady telefoniczne prawnika, wsparcie podatkowe).

Zobacz ofertę
Majątek przedsiębiorstwa

Odpowiedzialność cywilna działalności

Przed wyżej wskazanymi ryzykami może ochronić firmę zawarcie umowy ubezpieczenia, dzięki której obowiązek zapłaty za szkodę zostanie przeniesiony na ubezpieczyciela. Odpowiedzialność z umowy obejmuje szkody na osobie (uszkodzenia ciała) oraz szkody rzeczowe (zniszczenia mienia, straty finansowe). Ubezpieczenie można ograniczyć do odpowiedzialności cywilnej deliktowej lub kontraktowej, której zawarcie przy wykonywaniu niektórych zawodów jest obowiązkowe.

Zobacz ofertę
Odpowiedzialność cywilna działalności

Środowiskowe

Z uwagi na restrykcyjne przepisy, w szczególności ustawę z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, zgodnie z którą podmiot odpowiedzialny za szkodę w środowisku jest odpowiedzialny do przywrócenia środowiska do stanu sprzed szkody, pojawił się na rynku nowy rodzaj ubezpieczeń – ubezpieczenie środowiskowe.

Zobacz ofertę
Środowiskowe

Podróże służbowe

Firmy delegujące swoich pracowników w zagraniczne podróże służbowe powinny rozważyć zawarcie ubezpieczenia na tą okoliczność obejmującego swoim zakresem: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną, ubezpieczenie bagażu podróżnego.

Zobacz ofertę
Podróże służbowe

Pracownicy

Firmy mogą umożliwić pracownikom przystąpienie do ubezpieczeń, których indywidualnie na rynku nie można zakupić, są to tzw. ubezpieczenia grupowe. Pracodawca występuje w roli ubezpieczającego, natomiast pracownicy są ubezpieczonymi.

Składka takiego ubezpieczenia jest zazwyczaj potrącana przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika i odprowadzana, za jego pośrednictwem, do zakładu ubezpieczeń.

Zobacz ofertę
Pracownicy

Pojazdy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Autocasco, Assistance, Następstwa nieszczęśliwych wypadków w komunikacji.

Zobacz ofertę
Pojazdy

Nieruchomości

Ubezpieczeniem majątkowym można objąć nieruchomości, takie jak: dom, mieszkanie, garaż, pomieszczenie gospodarcze, wolnostojące budowle, dom w budowie, czy też domek letniskowy.

W podstawowym wariancie ubezpieczenie chroni nieruchomość przed skutkami zdarzeń losowych, takich jak m.in. pożar, powódź, huragan, grad, przepięcie elektryczne.

Zobacz ofertę
Nieruchomości

Życie i zdrowie

Ubezpieczenie na życie gwarantuje wypłatę określonej sumy ubezpieczenia osobom uposażonym w razie śmierci ubezpieczonego. Umowa zawierana jest na czas określony lub dożywotnio.

Zawarcie takiego ubezpieczenia zazwyczaj poprzedza wypełnienie ankiety zdrowotnej, czasami zachodzi również konieczność wykonania badań na koszt ubezpieczyciela lub przedłożenia dokumentacji medycznej.

Zobacz ofertę
Życie i zdrowie

Pozostałe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Autocasco, Assistance, Następstwa nieszczęśliwych wypadków w komunikacji.

Zobacz ofertę
Pozostałe

O nas

Ponieważ nic tak nie uczy jak doświadczenie, chcemy się nim z Wami podzielić. Na pozycję czołowego operatora transportowo – logistycznego pracujemy od 1991 r. Przez ten czas przyszło nam się zmierzyć z wieloma nieprzewidzianymi sytuacjami. Większość z nich zakończyła się pozytywnie właśnie dzięki posiadanym polisom.

czytaj więcej