SKAT Polisa

Pojazdy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie obowiązkowe, doskonale znane wszystkim właścicielom pojazdów. Zapewnia ochronę w przypadku konieczności pokrycia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w związku z ruchem pojazdu. Zakres ubezpieczenia obejmuje zarówno szkody osobowe (takie jak: uszkodzenie ciała, śmierć człowieka), jak i rzeczowe (np. zniszczenie innego pojazdu, konieczność pokrycia kosztów pojazdu zastępczego, utraconych korzyści).

Dotychczas poszkodowany nie miał wpływu na to, który ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, gdyż wypłata następowała zawsze z polisy sprawcy. Obecnie coraz więcej towarzystw wprowadza możliwość bezpośredniej likwidacji szkód. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia szkody z winy osoby trzeciej, poszkodowany ma prawo zgłosić ją z własnego ubezpieczenia OC. Firma ubezpieczeniowa poszkodowanego po wypłacie odszkodowania wystąpi o jego zwrot do ubezpieczyciela sprawcy szkody.

Wybierając ubezpieczenie OC warto kierować się nie tylko ceną polisy, ale również możliwością bezpośredniej likwidacji szkody u renomowanego ubezpieczyciela.  

 

Autocasco

Ubezpieczenie autocasco jest dobrowolne. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być samochody, ciągniki, motocykle, motorowery, przyczepy. Zakres ubezpieczenia standardowo obejmuje następujące szkody:

 • wyrządzone w wyniku zderzenia z innym pojazdem lub przedmiotem z winy samego ubezpieczonego,
 • spowodowane zderzeniami ze zwierzętami,
 • spowodowane żywiołami – np. powódź, grad,
 • kradzieżowe,
 • dewastacji pojazdu lub jego wnętrza.

Przy zawieraniu umowy autocasco istotne jest realne oszacowanie wartości pojazdu, ponieważ w przypadku szkody, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie przyjmując wartość pojazdu na dzień zdarzenia, która może znacząco odbiegać od tej z dnia zawarcia polisy. Za dodatkową składką można wykupić tzw. stałą sumę ubezpieczenia, wówczas wartość szkody w całym okresie trwania umowy będzie wyliczana z sumy z dnia zawarcia ubezpieczenia.

Można ograniczyć zakres ubezpieczenia wyłączając z niego zderzenia z innymi pojazdami lub przedmiotami, co przekłada się bezpośrednio na obniżenie składki, jest to tzw. minicasco.

 

Assistance

Ubezpieczenie OC komunikacyjne lub autocasco można uzupełnić o ubezpieczenie assistance, które zapewnia pomoc w trakcie podróży polegającą na:

 • holowaniu pojazdu w przypadku szkody/awarii,
 • zapewnieniu pojazdu zastępczego,
 • zorganizowaniu noclegu,
 • dostarczeniu paliwa,
 • wsparciu fachowca w przypadku zatrzaśnięcia kluczyków, rozładowania, akumulatora, przepaleniu się żarówki,
 • pomoc tłumacza i prawnika w przypadku szkód za granicą.

Powyższe wyliczenie jest przykładowe, zakres ubezpieczenia jest uzależniony od wybranego wariantu, mogą być nim objęte również zdarzenia poza granicami Polski. Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują podstawowy zakres ubezpieczenie assistance jako bezpłatny dodatek do ubezpieczenia OC lub autocasco.

 

Następstwa nieszczęśliwych wypadków w komunikacji 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oferowane jest jako dodatek do ubezpieczeń komunikacyjnych. Można je wykupić również samodzielnie i wówczas będzie stanowiło zabezpieczenie niezależnie od środka transportu, jakim będzie poruszał się ubezpieczony (samochód prywatny, służbowy, taksówka).

Przedmiotem tego ubezpieczenia jest życie i zdrowie ubezpieczonego w trakcie podróży, ale także między innymi podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, załadunku, rozładunku, tankowania. Sumę ubezpieczenia można określić dowolnie i to od niej będzie zależała wysokość odszkodowania.