SKAT Polisa

Pracownicy

Ubezpieczenia grupowe

Firmy mogą umożliwić pracownikom przystąpienie do ubezpieczeń, których indywidualnie na rynku nie można zakupić, są to tzw. ubezpieczenia grupowe. Pracodawca występuje w roli ubezpieczającego, natomiast pracownicy są ubezpieczonymi. Składka takiego ubezpieczenia jest zazwyczaj potrącana przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika i odprowadzana, za jego pośrednictwem, do zakładu ubezpieczeń.

Oferta ubezpieczeń grupowych jest bardzo szeroka i obejmuje:

Grupowe ubezpieczenia pracownicze:

W podstawowym zakresie ubezpieczone jest życie pracownika, zabezpieczając najbliższych członków jego rodziny. Ubezpieczenie zazwyczaj można rozszerzyć o pakiety dodatków na następujące okoliczności:

  • śmierć najbliższych członków rodziny – współmałżonka, rodziców, dzieci,
  • urodzenie dziecka,
  • uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem,
  • pobyt w szpitalu, ciężka choroba, operacja chirurgiczna.

W przypadku wystąpienia zdarzeń objętych umową ubezpieczenia pracownikowi wypłacane jest świadczenie w wysokości przewidzianej na daną okoliczność.

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne:

Ubezpieczenie to zapewnia wszechstronną opiekę medyczną dla ubezpieczonych pracowników oraz ich rodzin, poprzez:

  • dostęp do lekarzy specjalistów w prywatnych ośrodkach medycznych,
  • dostęp do badań laboratoryjnych i diagnostycznych.

W zamian za miesięczną składkę ubezpieczenie to zapewnia pracownikom bezgotówkowy dostęp do świadczeń medycznych, który może być rozszerzony również o opiekę szpitalną i podstawowe zabiegi chirurgiczne.

 

Ubezpieczenia NNW

Pracodawca może zawrzeć ubezpieczenie zapewniające pracownikom wypłatę odszkodowania w przypadku nieszczęśliwych wypadków, które mogą mieć miejsce w pracy lub w drodze do/z pracy. Ubezpieczenie takie, może być rozszerzone o dodatkowe ryzyka, takie jak świadczenia medyczne: operacje, pobyt w szpitalu, rehabilitacja, zakup sprzętu medycznego, wsparcie psychologiczne.