SKAT Polisa

Nieruchomości

Ubezpieczeniem majątkowym można objąć nieruchomości, takie jak: dom, mieszkanie, garaż, pomieszczenie gospodarcze, wolnostojące budowle, dom w budowie, czy też domek letniskowy.

W podstawowym wariancie ubezpieczenie chroni nieruchomość przed skutkami zdarzeń losowych, takich jak m.in. pożar, powódź, huragan, grad, przepięcie elektryczne.

Ubezpieczenie można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka, przykładowo:

  • kradzież z włamaniem – ochroną objęte są ruchomości, czyli sprzęt RTV, AGD, meble, kosztowności, ale również stałe elementy nieruchomości, które mogą ulec zniszczeniu podczas włamania,
  • stłuczenie szyb i innych przedmiotów – takich jak np. kabina prysznicowa, płyta kuchenna, lustra, akwaria,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków – odszkodowanie wypłacane w przypadku szkód osobowych i związanymi z nimi uszczerbku na zdrowiu,
  • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – ochrona ubezpieczonego i członków rodziny na wypadek roszczeń osób trzecich, takich jak np. zalanie sąsiadów, wybicie szyby sąsiadom przez dziecko,
  • assistance domowy – pomoc i wsparcie specjalistów: ślusarza, elektryka, hydraulika, prawnika, psychologa, naprawa sprzętu pc, rtv, agd.

Ruchomości domowe i stałe elementy wnętrz mogą być ubezpieczone w wartości nowej lub odtworzeniowej. Ma to bezpośredni wpływ na wysokość wypłaty odszkodowania. Jeśli ubezpieczymy sprzęt w wartości nowej, w przypadku szkody otrzymane odszkodowanie zapewni nam zakup nowego sprzętu. W przypadku zawarcia ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej, odszkodowanie zostanie wypłacone z uwzględnieniem zużycia sprzętu.

Warto zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia i jej poszczególne limity, tak aby w razie zdarzenia ubezpieczenie spełniło swoje zadanie i zagwarantowało możliwie szeroką ochronę.